۳۶۳۰۹۰۹۵ - ۰۴۱

دستگاه بسته بندی غذاهای آماده

خانهدستگاه هادستگاه بسته بندی غذاهای آماده
این دستگاه جهت بسته بندي غذاهاي آماده و نيمه آماده با امكان ايجاد خلاء و تزريق گاز به داخل بسته جهت افزايش مدت زمان ماندگاري مناسب است. از موارد استفاده این دستگاه می توان به سالاد الویه، ناگت مرغ، سوسیس، ژامبون، ساندویچ کلاب و ... اشاره کرد.
جدول راندمان دستگاه بسته بندی غذاهای آماده

 
خروجی تعداد بر ساعت100 الی 450 گرم
1800MAT/Z/250/3
2400MAT/Z/250/4
3600MAT/Z/250/6
دستگاه بسته بندی غذاهای آماده - شرکت میلاد افزار تبریز