۳۶۳۰۹۰۹۵ - ۰۴۱

دستگاه بسته بندی محصولات گوشتی

خانهدستگاه هادستگاه بسته بندی محصولات گوشتی
دستگاهی مناسب برای بسته بندی محصولات گوشتی مختلف در ابعاد و راندمان های متفاوت جدول راندمان دستگاه:

 
Output ( p/h) 100-450 gr
1800MAT/Z/250/3
2400MAT/Z/250/4
3600MAT/Z/250/6
دستگاه بسته بندی محصولات گوشتی - شرکت میلاد افزار تبریز