۳۶۳۰۹۰۹۵ - ۰۴۱

دستگاه بسته بندی ترشیجات و شوریجات مدل MAT Z

خانهدستگاه هادستگاه بسته بندی ترشیجات و شوریجات مدل MAT Z
این دستگاه برای بسته بندی انواع ترشیجات و شوریجات استفاده می گردد. جدول راندمان دستگاه بسته بندی انواع ترشیجات و شوریجات MAT Z به شرح زیر می باشد:

 
Output ( p/h) 900 gr200 gr75 gr
2800MAT/Z/900/6MAT/Z/200/6MAT/Z/75/6
3800 MAT/Z/200/8MAT/Z/75/8
5500 MAT/Z/200/12MAT/Z/75/12
1600MAT/Z/900/3  
1900MAT/Z/900/4  
دستگاه بسته بندی ترشیجات و شوریجات مدل MAT Z - شرکت میلاد افزار تبریز