۳۶۳۰۹۰۹۵ - ۰۴۱

دستگاه بسته بندی مربا و عسل MAT 105

خانهدستگاه هادستگاه بسته بندی مربا و عسل MAT 105
این دستگاه برای بسته بندی انواع مربا و عسل استفاده می شود. دستگاه MAT 105 با مشخصات زیر قالب تولید و عرضه به مشتریان می باشد.

 
تعداد در ساعت200 گرم75 گرم25 گرم
4500MAT/105/200/6MAT/105/75/6MAT/105/25/6
6000MAT/105/200/8MAT/105/75/8MAT/105/25/8
9000MAT/105/200/12MAT/105/75/12MAT/105/25/12
12000MAT/105/200/16MAT/105/75/16MAT/105/25/16
15000 MAT/105/75/16MAT/105/25/20
18000  MAT/105/25/24
دستگاه بسته بندی مربا و عسل MAT 105 - شرکت میلاد افزار تبریز