۳۶۳۰۹۰۹۵ - ۰۴۱

دستگاه بسته بندی لبنیات مدل MAT/D

خانهدستگاه هادستگاه بسته بندی لبنیات مدل MAT/D
مدل دستگاههای فوق جهت بسته بندی انواع محصولات لبنی مانند: پنیر خامه ای ، پنیر پروسس، خامه ، خامه طعم دار، انواع دسر،ماست میوه ای ،کره، ماست، ...

همچنین امکان طراحی و ساخت انواع دستگاههای فرم-فیل-سیل مطابق با سفارش و نیاز شما با هر راندمان و قالبی وجود دارد.

 

خروجی تعداد بر ساعت100 گرم50 گرم25 گرم
4500MAT/D/100/6MAT/D/50/6MAT/D/25/6
6000MAT/D/100/8MAT/D/50/8MAT/D/25/8
9000MAT/D/100/12MAT/D/50/12MAT/D/25/12
12000MAT/D/100/16MAT/D/50/16MAT/D/25/16
15000MAT/D/100/20MAT/D/50/16MAT/D/25/20
18000MAT/D/100/24MAT/D/50/24MAT/D/25/24
دستگاه بسته بندی لبنیات مدل MAT/D - شرکت میلاد افزار تبریز